10

På vilket sätt hjälpte ChaseXL er?
Onrox fick en ny inköpsstrategi och inköpsprocess på plats som ledde till vidareutvecklat samarbete mellan olika avdelningar samt ökad kompetens och sänkta kostnader. Projektet började med en förstudie för att identifiera vilka områden vi skulle börja med, därefter togs en strategi och process fram som implementerades tillsammans med vår inköpsavdelning. Det var vår egen inköpsavdelning som gjorde det taktiska arbetet och ChaseXL fanns med och coachade förändringarna.

Vad tycker ni var bra med vår tjänst?
ChaseXL har ett mycket proffsigt agerande och konsulten skapade snabbt goda relationer och förtroende hos medarbetarna på Onrox. Vi fick en tydlig målsättning och fokus på aktiviteter som gjorde att vi nådde de mål som satts upp i projektet.

Vem skulle ni rekommendera att anlita ChaseXL?
Alla företag som driver ett aktivt inköpsarbete, vill jobba effektivare och som har behov av att sänka sina kostnader