09

På vilket sätt hjälpte ChaseXL er?
Genom inköpsprojektet fick Eribel ett ökat fokus på sin inköpsorganisation och inköpsprocessen. Inköpsorganisationen har ökat sin kompetens och tar ett större ansvar än tidigare – man har helt enkelt fått mycket högre självförtroende! Andra interna funktioner har fått ökad respekt för och arbetar mycket bättre tillsammans med inköp. Trots att vi redan före projektet aktivt arbetat med inköp ledde projektet till större besparingar en förväntat. Där finns alltid möjlighet att göra förbättringar och en extern partner ser saker på ett annorlunda sätt än vad vi själva gör.

Vad tycker ni var bra med vår tjänst?
Konsulten från ChaseXL har hög kompetens och smälte in på ett mycket bra sätt i Eribels organisation. Det kändes aldrig som att vi hade en konsult på plats utan det var en av oss. ChaseXL var med oss hela vägen från uppstart, analys och framtagande av nya processer till implementation så att vi verkligen började arbeta på det nya sättet och fick hem besparingen.

Vem skulle ni rekommendera att anlita ChaseXL?
De flesta svenska företag kan säkert arbeta bättre för att sänka sina inköpskostnader, minska ledtider och öka lageromsättningshastigheten.

För referenser kontakta VD Börje Nilsson, Eribel AB, Tel: 0320 – 20 70 borje.nilsson@eribel.se