Onrox

10

På vilket sätt hjälpte ChaseXL er?
Onrox fick en ny inköpsstrategi och inköpsprocess på plats som ledde till vidareutvecklat samarbete mellan olika avdelningar samt ökad kompetens och sänkta kostnader. Projektet började med en förstudie för att identifiera vilka områden vi skulle börja med, därefter togs en strategi och process fram som implementerades tillsammans med vår inköpsavdelning. Det var vår egen inköpsavdelning som gjorde det taktiska arbetet och ChaseXL fanns med och coachade förändringarna.

Click here to read more »

Axis

11

ChaseXL has helped Axis with various consulting work from Sweden. More detailed information about the project can not be disclosed.

Magu

12

På vilket sätt hjälpte ChaseXL er?
ChaseXL hjälpte oss att ta fram och analysera olika krav för våra kundavtal. Vidare hjälpte ChaseXL oss med att förbättra vårt flöde i fabriken för ett effektivare arbete och kortare ledtider.

Click here to read more »

Bong

13

How did ChaseXL help Bong?
Support for startup of sourcing/pocurement department in Bong Retail Solutions.

Click here to read more »